Групи

В детска градина 75 " Сърчице " функционират следните групи:


  • две яслени групи

ясла А " Патета "

ясла Б " Лъвчета "


  • шест градински групи

IA "Мечо пух"

IБ "Пчелица"

IIА "Калинка"

IIБ "Зайо Байо"

III "Катеричка "

IV "Ежко Бежко "