Групи

Детска градина 75 " Сърчице " разполага с две яслени групи - ясла А " Патета " и

ясла Б " Лъвчета ".

Също така има и 6 групи: " Мечо пух "; " Пчелица "; " Калинка "; " Зайо Байо ";

" Катеричка " и " Ежко Бежко "