Групи

В детска градина 75 " Сърчице " функционират следните групи:


ясла А " Патета " 

ясла Б " Лъвчета "


IA "Мечо пух"

IБ "Пчелица"

IIА "Калинка"

IIБ "Зайо Байо"

III "Катеричка " 

IV "Ежко Бежко "