Лъвчета

Учител: м.с. Мария Динева

Пом. възпитатели: Инна Тошкова, Йорданка Иванова