Лъвчета

м.с. Мария Динева, м.с. Антоанета Стоянова

Пом. възпитатели: Инна Тошкова, Йорданка Иванова