Лъвчета

м.с. Мария Динева и м.с. Емилия Славова

Пом. възпитатели: Инна Тошкова, Йорданка Иванова