Лъвчета

м.с. Зденка Тошкова, м.с. Маргарита Попова

Пом. възпитатели: Инна Тошкова, Йорданка Иванова