Патета

м.с. Мая Трифонова

Пом. възпитатели: Евгения Димитрова, Венка Аврамова