м.с. Румяна Александрова, м.с. Анна Димева

Пом. възпитатели: Евгения Димитрова

Патета