Патета

м.с. Мая Трифонова, м.с. Елена Маркова

Пом. възпитатели: Евгения Димитрова, Христина Денкова