Патета

м.с. Мая Трифонова, м.с. Екатерина Димова

Пом. възпитатели: Евгения Димитрова, Венка Аврамова