м.с.  Румяна Александрова,  м.с. Величка Кьосева

                                                          Пом. възпитатели: Евгения Димитрова

Патета