Пчелица

Учители: Зорница Йорданова, Таня Гочева

Пом. възпитател: Бойка Благоева

Играем и творим