Пчелица

Учители: Зорница Йорданова, Таня Гочева

Пом. възпитател: Бойка Благоева


14.03.2019 г.-Ден на отворените врати-Математика