Дейности

В детската градина се осъществяват и допълнителни образователни дейности, извън учебния план. Участието в тях става по желание на родителите и се заплаща извън таксата за детска градина, която се определя в съответствие със Закона за местните данъци и такси и в момента е 60лева.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Английски език

Децата изучават езика под формата на игра. Учат популярни аглийски песнички.

Изобразително изкуство

Под ръководството на преподавателя децата усвояват уменията за работа с различни материали. Развиват чувство за хармония между формите и цветовете. 

Плуване

В модерен, пригоден специално за деца басейн децата се учат да плуват във водата заедно с преподавателя.

Балет

Децата успяват от ранна възраст да постигат гъвкавост и грация, недостижими във възрастта на майките и татковците :)

Народни танци

Любовта към неравноделните ритми на българските танци се постига с овладяването на невроятнито изящните движения.

Модерни танци

Полуярните латино танци и ритми карат децата да се чувстват щастливи и весели в красивите костюми. 

НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Еднодневни екскурзии

С децата отиваме на хубави и исторически места в България.

Зимни лагери

Великите скиори могат да започват  и с нас.

Зелени училища

Събуждащата се природа пролетно време може да ни научи много.

Летни лагери

Лятото, слънцето, морето - всички ги чакаме цяла година.