Логопед

Веселина Гергинова-логопед ;слухо-речеви рехабилитатор

            Ключови думи: диагностика, консултиране, логопедична терапия, ефективност, дете, логопед, семейство, педагози, специалисти

            Цел: Терапевтиране на езиково-говорни, комуникативни нарушения, съпътстващи дефицити в развитието

            Правилното усвояване на езиково-говорните нормив ПУВ, е предпоставка за качествено усвояване на процесите четене и писане в училище.

За контакт и консултации тел. 0878 77 00 73

Най-често родителите на деца в ранна възраст се консултират с логопед, когато се тревожат, че речта на тяхното дете не е като на „другите деца“ на площадката или на техните познати. Когато идват при мен, те споделят, че детето още не е проговорило или говори на „бебешки“ за възрастта си. Чести са случаите, когато детето не изговаря чисто определени звукове – така наречените „трудни звукове“ – „р“, „с-з“, „ш-ж“,   „к-г“, „п-б“ и др. Пропуски, изопачаване и замени на звукове, също са в компетенцията на работата на логопеда. Важно е да се дабави, че именно в тази възраст най-често се появат и блокажи на говора, с различна степен и тежест. Това са „заекванията“, които са невротични или неврозоподобни.