Ресурсен учител

Какво всъщност прави ресурсният учител?

1. Подпомага децата от  ДГ 75 ”Сърчице”(включително и децата със Специални Образователни Потребности) в тяхното обучение, социализация, самообслужване, нуждаещи се от обща и/или допълнителна подкрепа.

2. Подпомага учителите по въпросите, свързани с обучението на децата със Специални Образователни Потребности.

3. Съдейства на  родителите с конкретни начини за подготовка и подкрепа на детето в дома.


Нещо ново при нас!!!

Табло за психомоторно развитие, стимулиращо справянето на децата самостоятелно в ежедневието. То позволява и ученето на нови думи, броенето, зрително-моторната координация и други умения.

ПЪЗЕЛИТЕ-забавни, интересни и полезни :)

Те помагат за развитие и усъвършенстване на зрително-моторната координация, езиково-говорните умения, логическото и асоциативно мислене, правилен захват на пишещите пособия.