Ресурсен учител

Аз съм Росица Табакова и съм ресурсен учител в ДГ 75 ”Сърчице”.

Какво всъщност правя аз като ресурсен учител?

1. Подпомагам децата от ДГ 75 ”Сърчице”(включително и децата със Специални Образователни Потребности) в тяхното обучение, социализация, самообслужване, нуждаещи се от обща и/или допълнителна подкрепа.

2. Подпомагам учителите по въпросите, свързани с обучението на децата със Специални Образователни Потребности.

3. Съдействам на родителите с конкретни начини за подготовка и подкрепа на детето в дома.Нещо ново при нас!!!

Табло за психомоторно развитие, стимулиращо справянето на децата самостоятелно в ежедневието. То позволява и ученето на нови думи, броенето, зрително-моторната координация и други умения.

ПЪЗЕЛИТЕ-забавни, интересни и полезни :)

Те помагат за развитие и усъвършенстване на зрително-моторната координация, езиково-говорните умения, логическото и асоциативно мислене, правилен захват на пишещите пособия.

За повече информация разгледайте и предложения линк.