Контакти

Адрес: гр. София, ж.к. "Младост-1А", ул. "Сърчице" № 4

 Тел: 02/8770396 - Директор

Тел: 02/8749429 - Завеждащ административна служба

E-mail: info-2213980@edu.mon.bg 

Страница на градината в системата на Столична община: http://kg.sofia.bg/isodz/dz/112