Нашият екип


Миглена Стойнова

директор на ДГ 75 " Сърчице "


Албена Христова

старши учител


Даниела Стоичкова

учител по музика


Добромира Савова

старши учител


Екатерина Иванова

старши учител


Елена Луланкова

учител


Зорница Йорданова

старши учител


Илияна Самарова

учител


Милена Йончева

старши учител


Нина Павлова

старши учител


Пенка Захариева

старши учител


Полина Ненова

учителРена Димитрова

старши учител


Симона Даначева

учител


Цветанка Димитрова

психолог


Росица Табакова

ресурсен учител


Веселина Гергинова

логопед


Бонка Антонова

медицински специалист в яслена група


Величка Кьосева

медицински специалист в яслена група


Маргарита Попова

медицински специалист в яслена група


Румяна Александрова

медицински специалист в яслена група


Бойка Благоева

помощник - възпитател


Десислава Ганчева

помощник - възпитател


Евгения Павлова

помощник - възпитател


Йорданка Иванова

помощник - възпитател


Лидия Трифонова

помощник - възпитател


Румяна Георгиева

помощник - възпитател


Силвия Йосифова

помощник - възпитател


Светла Тодорова

помощник - възпитател


Христинка Данкова

помощник - възпитател


Латинка Равначка

общ работникКостадин Костов

работник поддръжка сградаТеменужка Василева

старши медицински специалист детска градина


Лена Балевска

старши медицински специалист детска градина


Марионела Фесенско

завеждащ административна служба


Даниела Димитрова

домакин


Бисерка Никифорова

готвач


Мария Маловска

работник кухня