Нашият екип


Миглена Стойнова

директор на ДГ 75 " Сърчице "


Албена Христова

учител

Беатрис Руменова

учител

Вероника Стефанова

учител


Десислава Думанова

старши учител


Екатерина Иванова

старши учител


Елена Луланкова

учител


Зорница Йорданова

старши учител


Милена Йончева

старши учител


Нина Павлова

учител


Пенка Захариева

старши учител


Рена Димитрова

старши учител


Веселина Гергинова

логопед


Росица Табакова

ресурсен учител


Елена Маркова

медицински специалист в яслена група
Мария Динева

медицински специалист в яслена група


Бойка Благоева

помощник - възпитател


Евгения Павлова

помощник - възпитател


Инна Тошкова

помощник - възпитател


Йорданка Иванова

помощник - възпитател


Светла Тодорова

помощник - възпитател


Христина Денкова

помощник - възпитателТеменужка Василева

старши медицински специалист детска градина


Лена Балевска

старши медицински специалист детска градина


Марионела Фесенско

завеждащ административна служба


Даниела Димитрова

домакин


Рени Алексиева

общ работник - кухня