Нашият екип


Миглена Стойнова

директор на ДГ 75 " Сърчице "


Айлин Халилова

учител


Албена Христова

учител


Анастасия Александрова

Старши учител по музика и педагог ясла


Вероника Стефанова

учител


Диана Ненова

учител


Десислава Думанова

учител


Десислава Сивова

учител


Екатерина Иванова

старши учител


Зорница Йорданова

старши учител


Милена Йончева

учител


Пенка Захариева

старши учител


Рена Димитрова

старши учител


Цветелина Зидарова

психолог


Веселина Гергинова

логопед


Росица Табакова

ресурсен учител


Емилия Славова

медицински специалист в яслена група


Майа Трифонова

медицински специалист в яслена група


Мария Динева

медицински специалист в яслена група


Бойка Благоева

помощник - възпитател


Венка Аврамова

помощник - възпитател


Евгения Павлова

помощник - възпитател


Иванка Георгиева

помощник - възпитател


Инна Тошкова

помощник - възпитател


Йорданка Иванова

помощник - възпитател


Наташа Добрикова

помощник - възпитател


Румяна Якимова

помощник - възпитател


Светла Тодорова

помощник - възпитател


Теменужка Василева

старши медицински специалист детска градина


Лена Балевска

старши медицински специалист детска градина


Марионела Фесенско

завеждащ административна служба


Даниела Димитрова

домакин


Надка Костова

готвач


Рени Алексиева

общ работник - кухня


Мими Коцева

общ работник - кухня