Нашият екип


Миглена Стойнова

директор на ДГ 75 " Сърчице "


Айлин Халилова

учител


Албена Христова

учител


Анастасия Александрова

Старши учител по музика и педагог ясла


Десислава Думанова

старши учител


Десислава Сивова

учител


Екатерина Иванова

старши учител


Елена Кузманова

старши учителЕлена Луланкова

учител


Зорница Йорданова

старши учител


Милена Йончева

старши учител


Пенка Захариева

старши учител


Радка Дойчева

старши учителРена Димитрова

старши учител


Веселина Гергинова

логопед


Росица Табакова

ресурсен учител


Антоанета Стоянова

медицински специалист в яслена група
Елена Маркова

медицински специалист в яслена група
Майа Трифонова

медицински специалист в яслена група


Мария Динева

медицински специалист в яслена група


Бойка Благоева

помощник - възпитател


Евгения Павлова

помощник - възпитател


Иванка Георгиева

помощник - възпитател


Инна Тошкова

помощник - възпитател


Йорданка Иванова

помощник - възпитател


Наташа Добрикова

помощник - възпитател


Румяна Якимова

помощник - възпитател


Светла Тодорова

помощник - възпитател


Христина Денкова

помощник - възпитателТеменужка Василева

старши медицински специалист детска градина


Лена Балевска

старши медицински специалист детска градина


Марионела Фесенско

завеждащ административна служба


Даниела Димитрова

домакин


Любляна Пенчева

готвачРени Алексиева

общ работник - кухня


Мими Коцева

общ работник - кухня