Прием

Приемът в ДГ 75 се осъществява в съответствие с правилата, приети от Столичен общински съвет и публикувани в Информационната система на детските заведения  - град София.

www.kg.sofia.bg