ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК Е ЗА ВСИЧКИ !

Детска градина № 75  „Сърчице” е избрана за пилотна градина в национален мащаб за участие на децата в занятия по български жестов език, чрез апробиране на иновативни методики за преподаване от глухи обучители. Инициативата се води от фондация „Заслушай се“ във връзка с изпълнение по проект за участие на училища и детски градини в проект „Пътят към създаването на приобщаваща среда за глухи деца в масова среда“.

Българският жестов език е официално признат чрез Закона за български жестов език на 21 януари 2021г., като самостоятелен и независим език. Това дава възможност всеки български гражданин да може да се докосне до света на глухите хора.

В инициативата ще участват децата от I група „Катеричка”. Чрез интересни занимания и игри, те ще се запознаят с начина на общуване с хора със слухови проблеми. Вярваме, че това ще допринесе децата да станат още по - толерантни и да се отнасят с уважение и разбиране към хората с различия.