Официална листовка на проекта

"Игри за толерантност"

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079206.

Той е насочен към повишаване капацитета на целия персонал на ДГ №75 "Сърчице", придобиването на нови знания и умения за използване на игрова методология, чрез създаване на иновативни образователни игри, които ще бъдат прилагани за превенция срещу тормоза при децата във всичките му форми.

Целите на проекта:

  • обучени учители и помощен персонал за справяне с тормоза във всичките му форми;

  • по-голяма увереност в използването на игри в детските градини и началните училища във и извън класната стая, за да

  • се създадат безопасни места за обсъждане на тормоза и други спорни въпроси;

  • предлагане на по-голяма гъвкавост за учителите да използват разнообразна гама от учебни стилове и съдържание чрез

използване на игри в образователния процес;

  • подобряване на съдържанието на програмите за борба с тормоза, предлагани за малки деца в сектора на задължителното образование, чрез възприемане на методологията на играта като училищен подход срещу тормоза;

  • намаляване на различията в знанията, уменията и разбирането между страните в партньорството по отношение на тормоза и неговото въздействие.

Очаквани резултати от проекта:

  • Методика за разработване на образователни игри;

  • Ръководство и тестване на сценарии за игровите методологии за преподаватели;

  • База данни за игри, дейности и ресурси за превенция на тормоза.


В проекта партньори на ДГ 75 „Сърчице“ ще бъдат: Сдружение „Знам и мога“, България, Regional Directorate of

Primary and Secondary Education of Western Macedonia, Гърция, КENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, Гърция, STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Полша, ZESPOL SZKOL W WYZNEM, Полша, Mise HERo s.r.o.,Чешка република, Základní škola Orangery s.r.o.,Чешка република, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA, Румъния, INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES, Румъния.

Продължителността на проекта е от 1.11.2020г. до 30.6.2022г.

Кратко клипче с презентация на проекта може да видите тук.