Допълнителни образователни дейности

ВАЖНО!!!


Комисията, назначена от директора за избор на фирми за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ 75 „Сърчице“ по обявения конкурс, ще заседава на 19.09.2019г. в Методичния кабинет на детската градина от 12.00часа.