Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

В изпълнение на утвърдения График на дежурните общински детски градини в град София за летния период – 2019г. ДЕТСКА ГРАДИНА №75 „СЪРЧИЦЕ“ няма да работи през месец Август.2019г. От 01.08.2019г. до 30.08.2019г. вкл. децата ще бъдат в ДЕТСКА ГРАДИНА №186 „ДЕНИЦА“ в Младост 2.

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Столична община, по време на ученически ваканции, определени със заповед на Министъра на МОН, в детските градини се приемат само деца, за които има предварително подадени заявления за присъствито им.

Напомняме, че заявените дни се заплащат, независимо от присъствието/отсъствието на детето ви, с изключение на извинените по здравословни причини отсъствия. Медицински бележки за извиняване на отсъствията можете да представяте в Групите, в които са децата ни в ДГ №186 или тук, при дежурния в Администрацията на ДГ 75 „Сърчице“ не по-късно от 29.08.2019г. вкл.

На 11.05.2019 г. деца от група " Калинка " участваха в детски фолклорен фестивал " Дай, бабо, огънче! " . С народни песни представиха детската градина под ръководството на Наташа Добрикова.

Децата спечелиха първо място за тяхната възрастова група.

В галерията на сайта може да разгледате снимките от 22 април 2019г. Отбелявзахме световния ден на Земята с ревю на костюми от природни материали, за което благодарим на всички родители за прекрасните идеи и прекрасните костюми.

Скъпи деца и родители, от сърце благодарим, че се включихте в кампанията "Да дарим бъдеще на България". И нека не забравяме, че доброто ражда доброта!

Заедно можем повече!

Екипът на ДГ 75 и членовете на Обществения съвет