Съобщения

Уважаеми родители,

Нашата детска градина започва нова мисия - събиране на стари батерии. Заедно с децата може да събирате и да донесе стари батерии, за да запалим светлините на още една коледна елха, а заедно с нея ще грейнат и безброй усмивки на детските лица.

Нека заедно да внесем още светлина и уют с едно добро дело.

Уважаеми родители,

екипът на ДГ 75 " Сърчице " Ви благодари за активното участие в нашата есенна работилничка. Внесохте много усмивки, цветове и настроение.

Може да разгледате снимки на страниците на групите в сайта, както и в галерията :)

ВАЖНО!!!

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

  1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.
  2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
  3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
  4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.

Уважаеми родители,

Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 4, ал. 4, ал.5 са следните:

· При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

· При отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./

· При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ВАЖНО!!!


На основание: Писмо с Изх. № РУО1-24197/ 13.08.2019 г. на Началника на РУО – София – град и наш Вх. № 2334/ 14.08.2019 г., Писмо с Изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ и Наредба № 6/ 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан с вида ваксина и датата на поставяне на ваксината.

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.

В галерията на сайта може да разгледате снимките от 22 април 2019г. Отбелявзахме световния ден на Земята с ревю на костюми от природни материали, за което благодарим на всички родители за прекрасните идеи и прекрасните костюми.

Скъпи деца и родители, от сърце благодарим, че се включихте в кампанията "Да дарим бъдеще на България". И нека не забравяме, че доброто ражда доброта!

Заедно можем повече!

Екипът на ДГ 75 и членовете на Обществения съвет