Съобщения

Уважаеми родители,

Поради големия брой записани деца за екскурзията до музея на куклите, тя ще се проведе в два дни – 23.01./четвъртък/ и 24.01./петък/.

На 23.01./четвъртък/ ще пътуват децата от групи ЗАЙО БАЙО, КАТЕРИЧКА и МЕЧО ПУХ.

На 24.01 /петък/ ще пътуват децата от групи КАЛИНКА, ЕЖКО БЕЖКО и ПЧЕЛИЦА.

Тръгването за екскурзията ще бъде в 8.30ч. Децата ще закусват в групите си в 8.00ч.

Връщането от екскурзията ще бъде в ранния следобед, а вземането на децата ще става от групите им.

В раниците на децата да има само шише с вода.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че чл. 40, ал. 4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община е отменен на основание Решение № 2964 от 03.05.2019 г. на Административен съд – София-град по адм. дело № 12378/2018 г., потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 г. на Върховен Административен съд по адм. дело № 7231/2019 г. Отмяната е отразена в Наредбата на Столичен общински съвет от 25.11.2019 г.

Във връзка с горното ви информираме, че считано от 01.12.2019г. абонаментната такса от 30лв., заплащана от родителите на децата, записани и посещаващи ДГ 75“Сърчице“, отпада.

ВАЖНО!!!

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

  1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.
  2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
  3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
  4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.

Уважаеми родители,

Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 4, ал. 4, ал.5 са следните:

· При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

· При отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./

· При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ВАЖНО!!!


На основание: Писмо с Изх. № РУО1-24197/ 13.08.2019 г. на Началника на РУО – София – град и наш Вх. № 2334/ 14.08.2019 г., Писмо с Изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ и Наредба № 6/ 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан с вида ваксина и датата на поставяне на ваксината.

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.

В галерията на сайта може да разгледате снимките от 22 април 2019г. Отбелявзахме световния ден на Земята с ревю на костюми от природни материали, за което благодарим на всички родители за прекрасните идеи и прекрасните костюми.

Скъпи деца и родители, от сърце благодарим, че се включихте в кампанията "Да дарим бъдеще на България". И нека не забравяме, че доброто ражда доброта!

Заедно можем повече!

Екипът на ДГ 75 и членовете на Обществения съвет