Съобщения

Уважаеми родители,

по повод многобройните ви имейли с въпроса защо таксите ви не се виждат в платформата roditel.eu, веднага след извършеното от вас безкасово плащане, ви уведомявам за следното. Това, че вие плащате по един от двата възможни начина, не става видимо веднага, защото трябва да дойде при нас като банкова операция и информация за нея, след което ние ръчно го отбелязваме в профила на детето ви като платена такса. Бъдете търпеливи! Системата е нова за нас, колегите ми са в отпуск, имаме нужда от технологично време. Предварително благодаря за разбирането!

Бъдете здрави вие и семействата ви!

С уважение - Миглена Стойнова директор на ДГ 75 " Сърчице "

Уважаеми родители,

във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

В изпълнение на тази заповед ДГ 75"Сърчице" няма да работи до 12.04.2020г. включително.

Желая здраве на децата ни, както и на техните семейства!

Миглена Стойнова - директор на ДГ 75"Сърчице"

Уважаеми членове на Обществения съвет,

Поради обявеното извънредно положение, Ви уведомявам, че планираното за 24.03.2020г./вторник/ редовно заседание на обществения съвет няма да се проведе.

Каролина Делчева

Председател на Обществения съвет към ДГ 75 "Сърчице"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕДВИД СИТУАЦИЯТА С ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА В СТРАНАТА, ДГ № 75 „СЪРЧИЦЕ“ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО БАНКОВ ПЪТ.

ЗА ДА ПРЕВЕДЕТЕ ДЪЛЖИМАТА СУМА НА ВАШЕТО ДЕТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1. РЕГИСТРАЦИЯ В https://roditel.eu/, КЪДЕТО ЩЕ ПРОВЕРИТЕ ТАКСАТА, КОЯТО ДЪЛЖИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

2. ПРЕВОД ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

ОБЩИНСКА БАНКА

IBAN: BG23SOMB91303143651700

BIC: SOMBBGSF

В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

В „ПЛАТЕТЕ НА“ : ДЕТСКА ГРАДИНА 75 „СЪРЦИЧЕ“

В „ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“: ТАКСА ЗА М.........

В „ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ“ – ИМЕНАТА НА ДЕТЕТО И ГРУПАТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/

В „ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ“ – ИМЕНАТА НА РОДИТЕЛ, КОЙТО ПРАВИ ПРЕВОДА

ВАЖНО Е ДА БЪДАТ КОРЕКТНИ ДАННИТЕ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ОТРАЗИМ ПРАВИЛНО ПЛАЩАНЕТО.

НЕОБХОДИМО Е СУМАТА, КОЯТО СЕ ПРЕВЕЖДА, ДА ОТГОВАРЯ АБСОЛЮТНО ТОЧНО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, ДО СТОТИНКА /НЕ ПОВЕЧЕ И НЕ ПО-МАЛКО/.

3. ПО БАНКОВ ПЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА,

БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

За въпроси

лица и телефони за връзка:

Стефка Благоева-счетоводител, телефон: 0896841529

Марионела Фесенко-ЗАС, телефон: 0889620086

dg75sf@аbv.bg

Уважаеми родители,

Предвид създадената обстановка, ДГ № 75 „Сърчице“ създаде възможност заплащането на месечните такси да бъде извършено онлайн. Необходимо е да влезете в платформата:https://www.roditel.eu/Form1.wgx.

Ако още нямате своя регистрация там, можете да я направите, като за име вписвате своя имейл, а за парола първоначално вписвате ЕГН на детето ви. След това можете да промените паролата си.

Влизайки в профила си, ще видите дължимата сума. С клик върху бутона „ПЛАТИ“ можете да извършите плащането. Важно е веднага да довършите плащането, за да не бъдете блокирани от системата.

Към настоящия момент така ще се заплащат само таксите за посещение на детска градина. За допълнителните образователни дейности плащането ще бъде както до сега и ще може да бъде осъществено след отварянето на детската градина при обявяване края на извънредното положение.

За контакт: Марионела Фесенко

Телефон: 0889 620 086

Желая много здраве на вас и вашите семейства!

Миглена Стойнова - директор

ВАЖНО!!!

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

  1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.
  2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
  3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
  4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.

Уважаеми родители,

Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 4, ал. 4, ал.5 са следните:

· При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

· При отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./

· При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ВАЖНО!!!


На основание: Писмо с Изх. № РУО1-24197/ 13.08.2019 г. на Началника на РУО – София – град и наш Вх. № 2334/ 14.08.2019 г., Писмо с Изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ и Наредба № 6/ 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан с вида ваксина и датата на поставяне на ваксината.

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.