Съобщения


08.11.2021г.

Сговорна дружина, есенни листа събира...

С много усмивки, есенно настроение, вдъхновение и ентусиазъм всички малки сърчица се включиха в есенното почистване на двора.

Снимки от веселото и пъстро приключение може да разгледате тук.

15.10.2021г.


За пореден път ДГ №75 „Сърчице“ взема участие в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“. В благородната инициатива се включиха родители, деца и целият екип на детската градина. Днес куриер от фондацията дойде на място и получи събраните капачки – 150 кг. Благодарим на всички включили се в инициативата и нека не забравяме – ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Продължаваме с пълна сила да събираме и да правим света едно по-чисто и добро място за живот!

Снимки от събитието може да разгледате тук.

15.10.2021г.


Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община - 14.10.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:

§ 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД–19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли/СДЯ/ и общинските детски градини/ДГ/ не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постъпили в общинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“

В тази връзка родителите на записани, не все още непостъпили деца в ДГ 75 „Сърчице“, които желаят да се възползват от тази нова възможност, е необходимо да подадат в деловодството на детската градина упоменатото в новия текст на наредбата заявление.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕДВИД СИТУАЦИЯТА С ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ COVID-19, ДГ № 75 „СЪРЧИЦЕ“ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО БАНКОВ ПЪТ.

ЗА ДА ПРЕВЕДЕТЕ ДЪЛЖИМАТА СУМА НА ВАШЕТО ДЕТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1. РЕГИСТРАЦИЯ В https://roditel.eu/, КЪДЕТО ЩЕ ПРОВЕРИТЕ ТАКСАТА, КОЯТО ДЪЛЖИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

2. ПРЕВОД ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

ОБЩИНСКА БАНКА

IBAN: BG23SOMB91303143651700

BIC: SOMBBGSF

В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:

В „ПЛАТЕТЕ НА“ : ДЕТСКА ГРАДИНА 75 „СЪРЦИЧЕ“

В „ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“: ТАКСА ЗА М.........

В „ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ“ – ИМЕНАТА НА ДЕТЕТО И ГРУПАТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/

В „ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ“ – ИМЕНАТА НА РОДИТЕЛ, КОЙТО ПРАВИ ПРЕВОДА

ВАЖНО Е ДА БЪДАТ КОРЕКТНИ ДАННИТЕ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ОТРАЗИМ ПРАВИЛНО ПЛАЩАНЕТО.

НЕОБХОДИМО Е СУМАТА, КОЯТО СЕ ПРЕВЕЖДА, ДА ОТГОВАРЯ АБСОЛЮТНО ТОЧНО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, ДО СТОТИНКА /НЕ ПОВЕЧЕ И НЕ ПО-МАЛКО/.

3. ПО БАНКОВ ПЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

За въпроси - лицe и телефон за връзка:

Марионела Фесенко-ЗАС, телефон: 0889620086

dg75sf@аbv.bg

08.09.2021г.

Уважаеми родители,

При спазване на необходимите противоепидемични мерки в ДГ №75 "Сърчице" ще бъдат проведени родителски срещи, както следва:

16.09.2021г. /четвъртък/ от 17.00ч. - родителски срещи на двете яслени групи - "Патета" и"Лъвчета", и на двете първи групи- "Калинка" и "Зайо Байо".

20.09.2021г. /понеделник/ от 17.00ч. - родителски срещи на групи "Катеричка", "Ежко Бежко", "Мечо Пух" и "Пчелица".

Всички родителски срещи ще се проведат на открито в двора на детската градина.

22.07.2021г.

На вниманието на родителите на децата, кандидатстващи за трета подготвителна група /родени през 2016г./


За новата учебна 2021/2022 година в Детска градина №75"Сърчице" ще има още свободни места в двете четвърти подготвителни групи. Децата в тях са родени през 2015г.

От 15.09.2021г. деца от тези групи ще отидат в подготвителни групи в училищата. Така ще се освободят още места. За тези свободни места ще могат да кандидатстват и деца, родени през 2016 година с променен набор. Ако желаете Вашето дете да кандидатства за тях, можете да смените набора на детето, като влезете в профила му. Това автоматично ще ви даде възможност да кандидатствате за свободно място в четвърта подготвителна група.

Свободните места в четвърта подготвителна група ще се появяват текущо в ИСОДЗ, когато деца от тези четвърти групи бъдат отписвани от родителите им - до 14.09.2021г.

Тъй като всяка година деца от третите групи преминават вместо в четвърта група при нас в подготвителна група в училище, децата, които са постъпили с променен набор в четвърта група тази година, ще могат да останат отново в четвърта група в ДГ 75 на освободените места и през следващата 2022/2023 учебна година, т.е. до постъпването им в първи клас.

За повече информация звънете на телефоните на ДГ 75 "Сърчице".

30.12.2020г.

Уважаеми родители,

от 04.01.2021г. детската градина ще бъде отворена. Поради отсъствие на персонал двете яслени групи ще са в една сборна група в група „Патета“, а децата от група „Мечо Пух“ ще са в сборна група в група „Катеричка“. Останалите групи ще работят в нормален режим.

При завръщането на децата всички родители трябва задължително да попълнят и представят информираното съгласие, прикачено след текста.

Контактни бележки няма да се изискват. Те трябва да бъдат представяни само от децата, които постъпват за първи път /в ясла/.

Информирано съгласие

27.11.2020г.

Уважаеми родители,

Поради преустановяване работата на детската градина, таксите за м.Ноември ще се заплащат само безкасово – чрез банков превод или E-pay.

Молим ви да спазите разписания срок за това - от 01.12.2020г. до 10.12.2020г.вкл.


20.11.2020г.



Детска градина № 75 „Сърчице“ подписа договор №2020-1-BG01-KA201-079206. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор Училищно образование. Договорът е подписан с Център за развитие на човешките ресурси-Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия. Наименованието на проекта е „Игри за толерантност“ и е на стойност 234 294 евро. Продължителността на проекта е 20 месеца и е в партньорство с още девет партньорски организации от България, Чехия, Полша, Гърция и Румъния. Водеща и координираща организация е ДГ 75 „Сърчице“, град София.

Дейността на участниците ще се фокусира върху разработване и прилагане на иновативни практики в образованието чрез разработване на инструменти като настолни игри, игри за комуникация и др., които да се ползват от учители и други специалисти, работещи с деца. Тези инструменти ще бъдат прилагани за преодоляване на агресията при децата във всичките й форми. Ще спомагат за по-добра социална адаптация, за развиване на социални умения, за реинтеграция на деца с проблемно поведение. Игрите, които ще се създадат и апробират, ще подпомогнат и родителите при общуването им с децата, когато е налице агресивно поведение, довело до социална изолация и отхвърляне от връстниците им.

13.11.2020г.

Уважаеми родители,

На 12.11.2020 г. на заседание на Столичен общински съвет е разгледано и прието следното предложение за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./:

„През учебната 2020-2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.“

04.10.2020г.

В А Ж Н О!

За Вас, родители!

Параграф 10: Отсъствията на децата по чл.10 ал.1 през учебното време по семейни причини за учебната 2020 - 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл.10, ал.2 "Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2016 г. за предучилищно образование", публикувана в ДВ брой 85 от 2.10.2020г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9CF58EC80EDE07360330F5386AA2A7E0?idMat=151886&fbclid=IwAR3_ICBGEGfyT_9SH5vQaQt6tqeJVtfshEfSZ84eHkTVZejQ0y90uCw56xgВажно за предучилищното образование!

Министерство на образованието и науката, ДВ брой: 85, от дата 2.10.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

09.09.2020г.

Уважаеми родители,

При спазване на необходимите противоепидемични мерки в ДГ №75 "Сърчице" ще бъдат проведени родителски срещи, както следва:

15.09.2020г. /вторник/ от 17.00ч. - родителски срещи на двете яслени групи.

16.09.2020г. /сряда/ от 17.00ч. - родителски срещи на групи "Катеричка", "Ежко Бежко" и "Мечо Пух".

17.09.20г. /четвъртък/ от 17.00ч. - родителски срещи на групи "Пчелица", ""Калинка" и "Зайо Байо".

Всички родителски срещи ще се проведат на открито в двора на детската градина.

02.09.2020г.

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Благодаря за проявеното разбиране!

Миглена Стойнова – директор на ДГ 75

Уважаеми родители,

преди завръщането на децата на детска градина всички трябва да сте се запознали с правилата за работа на детската градина в извънредна ситуация.


След като всички родители се запознаят с правилата за работа на ДГ, трябва задължително да попълнят информирано съгласие ( прикачено е след текста ) и да го носят в деня на завръщане на детето на градина.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №75 „СЪРЧИЦЕ”

Уважаеми родители,

На 18 май 2020г. стартира кампанията на I-во класиране по критерии

за учебната 2020/2021 година за прием на деца в детските градини.

Записването на децата ще се осъществи в периода от 18.05.2020 до 29.05.2020г. от 8:30 ч. до 14:00 ч. в сградата на ДГ № 75 "СЪРЧИЦЕ", вход групи Детска градина /триетажно крило/.

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16. Ако представяте копие на документи, моля, носете оригиналите за сверяване.

При подаване на документите, на родителите ще се предоставят следните документи, които те попълват и подписват на място:

1. Заявление - формуляр, генериран от ИСОДЗ;

2. Декларация за обработване личните данни;

3. Декларация за спазване Правилника за дейността на ДГ № 75 и данни за детето;

4. Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;

Във връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките за ограничаване на пандемията, моля спазвайте разстояния не по-малко от 2 метра, носете маски, ръкавици и химикал.

Ще се създаде организация, гарантираща безопасността Ви.

Във връзка с проверка на документи по служебен път, ще е необходимо технологично време.

Моля, не оставяйте записването за последния момент.

Пожелавам на всички ви здраве!

Уважаеми родители,

Във връзка с Решение № 4920 от 27.04.2020 г. по адм. Дело №13304 от 2019 г. Върховния административен съд отмени разпоредбата на т.1а от Приложение №2 към Глава 2 във връзка с чл. 42а, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община.

Уведомяваме Ви, че отпада заплащането на такса в размер на 1,30 лв./час за ползване на детски градини при почасова организация на предучилищното образование.

Уважаеми родители,

по повод многобройните ви имейли с въпроса защо таксите ви не се виждат в платформата roditel.eu, веднага след извършеното от вас безкасово плащане, ви уведомявам за следното. Това, че вие плащате по един от двата възможни начина, не става видимо веднага, защото трябва да дойде при нас като банкова операция и информация за нея, след което ние ръчно го отбелязваме в профила на детето ви като платена такса. Бъдете търпеливи! Системата е нова за нас, колегите ми са в отпуск, имаме нужда от технологично време. Предварително благодаря за разбирането!

Бъдете здрави вие и семействата ви!

С уважение - Миглена Стойнова директор на ДГ 75 " Сърчице "

Уважаеми родители,

Предвид създадената обстановка, ДГ № 75 „Сърчице“ създаде възможност заплащането на месечните такси да бъде извършено онлайн. Необходимо е да влезете в платформата:https://www.roditel.eu/Form1.wgx.

Ако още нямате своя регистрация там, можете да я направите, като за име вписвате своя имейл, а за парола първоначално вписвате ЕГН на детето ви. След това можете да промените паролата си.

Влизайки в профила си, ще видите дължимата сума. С клик върху бутона „ПЛАТИ“ можете да извършите плащането. Важно е веднага да довършите плащането, за да не бъдете блокирани от системата.

Към настоящия момент така ще се заплащат само таксите за посещение на детска градина. За допълнителните образователни дейности плащането ще бъде както до сега и ще може да бъде осъществено след отварянето на детската градина при обявяване края на извънредното положение.

За контакт: Марионела Фесенко

Телефон: 0889 620 086

Желая много здраве на вас и вашите семейства!

Миглена Стойнова - директор

ВАЖНО!!!

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

  1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.

  2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.

  3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.

  4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.

Уважаеми родители,

Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 4, ал. 4, ал.5 са следните:

· При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

· При отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./

· При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ВАЖНО!!!


На основание: Писмо с Изх. № РУО1-24197/ 13.08.2019 г. на Началника на РУО – София – град и наш Вх. № 2334/ 14.08.2019 г., Писмо с Изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ и Наредба № 6/ 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан с вида ваксина и датата на поставяне на ваксината.

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.